Služby

 • Geometrické plány
 • Zameranie pozemkov
 • Zameranie stavieb
 • Vytyčovacie práce
 • Vytyčenie vlastných hraníc
 • Vytyčenie stavieb
 • Geodetické práce v stavebníctve
 • Predrealizačné merania
 • Porealizačné merania
 • Topografické práce
 • Polohopisné a výškopisné práce
 • Technické mapy
 • Digitalizácia mapových podkladov