Naše služby

Geometrické plány

Geometrické plány

Novostavby ku kolaudácii, majetkoprávne vysporiadanie, rozdelenie pozemkov, vecné bremeno

Vytyčovacie práce

Vytyčovacie práce

Vytyčenie hraníc pozemkov, vytyčenie stavebných objektov

Topografické práce

Topografické práce

Polohopis, výškopis, DWG, DXF, DGN

Geodetické práce v stavebníctve

Geodetické práce v stavebníctve

Predrealizačné a porealizačné merania stavieb, kontrolné merania objektov

Technické mapy

Technické mapy

Digitalizácia mapových podkladov

Meranie poľnohospodárskej pôdy

Meranie poľnohospodárskej pôdy

Zameranie poľnohospodárskej pôdy pre získanie dotácie

Prezentácie

Referencie

Cenník

Geometrické plány
od 150 €
  • Zameranie pozemkov
  • Zameranie stavieb
Geodetické práce v stavebníctve
od 150 €
  • Predrealizačné merania
  • Porealizačné merania
  • Topografické práce
  • Polohopisné a výškopisné práce
Technické mapy
od 200 €
  • Digitalizácia mapových podkladov
  • Zameranie stavieb
  • Zameranie poľnohospodárskej pôdy pre získanie dotácie

Kontakty

Kontaktné informácie

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Top